AYDINDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Belediyemiz hizmet araçlarından olan ve hizmet dışı bırakılan 28 NT 541 plakalı Dacia Duster (Laureate- look paket-navigasyon-full) marka 2014 model motor gücü 81 kw(110 bg) manuel vites 4x4 arazi aracı 2886 sayılı Kanunun 35/c maddesine göre açık teklif usulü ile 05.02.2021 Cuma günü saat 14:00’ da Belediye Meclis Salonunda açık artırma suretiyle satılacaktır.

Aracın tahmini bedeli 120.000 TL olup geçici teminatı 3.600 TL’ dir. İhaleyi kazanan istekli ihale bedelini noter satış sözleşmesi imzalanmadan önce Belediyeye peşin olarak yatıracaktır.

İsteklilerin ihale günü saat 14:00’ dan önce istenen belgeleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve postadaki gecikmeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhale bedeli üzerinden hesap edilecek KDV ile yasal mevzuattan kaynaklanan ve aracın devrinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim ve harçlar ihaleyi kazanan istekli tarafından ödenir. Sözleşme giderlerinin tamamı alıcıya aittir.

İstekliler aracı mesai saatleri içerisinde Belediyemiz araç parkında görüp bilgi alabilirler.

İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler

Nüfus cüzdan fotokopisi ve ikametgah belgesi yada adres beyanı

Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğinin imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi

İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimsenin noter tasdikli imza sirküsü ve vekaletnamesi.

Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz

Geçici teminat belgesi.

Aydındere Belediye Başkanlığından alınacak borcu yoktur belgesi ve tüm sayfaları istekli tarafından imzalanmış şartname

İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir ve 100,00 TL karşılığında satın alınabilir.

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Anasayfaya Git